Planleggingsdager vår 2018

Barnehagen har følgende planleggingsdager for våren 2018:

Det er bare to planelggingsdager denne våren, da vi hadde 3 dager høsten 2017.

Vårens datoer :

Tirsdag 02.01.18

Fredag 11.05.18

Barnehagen holder da stengt!