Søker du barnehageplass til høsten 2022

Søknadsdatoen har betydning i vår tildeling av plasser!

Søknadsfrist for å søke om barnehageplass til august 2022, er 1.mars.

Vi er en privat barnehage og følger egne vedtekter for opptak. Hvis du søker plass hos oss, er det SØKNADSDATO som er et av kriteriene for tildeling av ledige plasser, ikke barnets fødselsdato. I tillegg tas barn med Mjughaugskogen barnehage som 1. valg opp før barn som har oss på 2.valg, 3. valg, eller 4. valg.

Vi tilbyr kun 100% plasser, og har åpningstid fra kl. 7.15-16.30.

Velkommen som søker!