Planleggingsdager

Her finner du en oversikt over kommende planleggingsdager

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, vanligvis to på høsten og tre på våren. 

Kommende planleggingsdager er: 

23. april 

31. mai 

15. august