Eierstyret

Barnehagens eierstyre består av:

Silje Skram - styreleder

Roald Wikene - nestleder

Marianne Drabsch - styremedlem

Christer Ekeland - styremedlem

Elisabeth Skutle Høgsæt - styremedlem

Siv Selvik - styremedlem

Marcus Horn - vara

Trym Bottolfs - vara