Uteområdet vårt

Uteområdet vårt er allsidig. Vi har nylig oppgradert lekeplassen på nedsiden av barnehagen. I tillegg har vi godt område på baksiden, med skogen like bak.