Planleggingsdager 2018-19

Barnehagen har følgende planleggingsdager 2018-2019:

15.august 2018

16.november 2018

2.januar 2019

23.april 2019

31.mai 2019

Barnehagen er da stengt.