Planleggingsdager

Her finner du en oversikt over planleggingsdager i 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, vanligvis to på høsten og tre på våren:

Vår 2021:

04.01

06.04

14.05

Høst 2021:

16. august

12. nov.