Planleggingsdager

Her finner du en oversikt over planleggingsdager for barnehageåret 2020-2021

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, vanligvis to på høsten og tre på våren. 

Planleggingsdager høsten 2020 er: 

Høst 2020:

14.september

13.november

Vår 2021:

04.01

06.04

14.05