Planleggingsdager

Her finner du en oversikt over planleggingsdager i 2023-24

Barnehagen har fem planleggingsdager i året, vanligvis to på høsten og tre på våren:

 

Høst 2023:

14. august

17. nov.

Vår 2024:

2. jan

2. april

10. mai