Spesialpedagogisk hjelp

Utdanningsdirektoratet har lagt ut  informasjon om spesialpedagogisk hjelp for barnehagebarn som kan være nyttig å lese hvis du har spørsmål i forhold til dette temaet: Tidlig innsats