Friske barnehager

Smittevernoverlegen i Stavanger kommune har gitt ut følgende brosjyre om barn og sykdommer i barnehager