Eierstyret

Barnehagens eierstyre består av:

 

Roald Wikene - styreleder

Marianne Drabsch - nestleder

Elisabeth Skutle Høgsæt - styremedlem

Tina Scwabe Hallan -styremedlem

Erlend Bråthen - styremedlem

Hjoar Falkeid -vara