Eierstyret etter årsmøtet 2023

Barnehagens eierstyre består av:

 

Hjoar Falkeid - styreleder

Tina Scwabe Hallan- nestleder

Marianne Nesheim - styremedlem

Elisabeth Pedrikke Johansen -styremeldem

Aleksander Myhre Gjerde -styreamedlem

Leon Aleksander Enstad Angelvik -varamedlem