Vedtekter

for Mjughaugskogen barnehage

 Barnehagevedtektene ble oppdatert i styremøtet 22.03.23 og nye vedtekter gjelder fra 22.05.23

Barnehagevedtekter Mjughaugskogen Barnehage 2023 vedtatt endring 22.03.23