Vedtekter

for Mjughaugskogen barnehage

 Selskapsvedtekter for Mjughaugskogen Barnehage SA.

Selskapsvedtekter Mjughaugskogen Barnehage SA 2021

 

Barnehagevedtekter gjeldende fra 01.01.24 og 05.02.24

Barnehagevedtekter Mjughaugskogen Barnehage 2023 vedtatt endring 20.11.23

Begge endringene gjelder §12.

Endring fra 01.01.24: vedr. ferie

Endring fra 05.02.24: vedr. åpningstid.