Søke plass hos oss

Mjughaugskogen er en privat barnehage som tar opp barn etter egne kriterier (se vedtektene).

Vi forholder oss til Barnehageloven med hensyn til hvilke barn som har krav på plass.
Ellers har vi følgende prioriteringsliste:
-barn av ansatte
-søsken
-andre søkere


Plasser tilbys først etter opptakskriterie, deretter etter søknadsdato.
Barn som har søkt Mjughaugskogen som alternativ 1, stiller foran øvrige søkere.

Vi tilbyr også plass til barn født etter 31.august, og barn bosatt i andre kommuner. 

Søknad om barnehageplass gjøres via Stavanger kommunes hjemmeside,

 

https://stavangerg2.ist-asp.com/stavangerpub

 

Søknadsfristen er 1.mars.