Endring i vedtektene vedr.ferie

Det ble vedtatt en endring i barnehagevedtektene for Mjughaugskogen Barnehage SA på styremøte den 13.06.18.

Endringen gjelder §23 Ferie og åpningstid

Følgende endring vedrørende ferieukene er vedtatt: Alle barn i barnehagen skal ha minimum 4 ukers ferie hvor minst 3 uke bør være sammenhengende. 

3 av ukene må avvikles innenfor skolens sommerferie.

Bakgrunnen for vedtaket er utfordringer med å få avviklet personalets hovedferie uten utstrakt bruk av vikarer/vikarmidler. Ved å få avviklet flere feriedager/uker om sommeren, vil vi ha mer personal på plass gjennom resten av året. Punktet er tilsvarende kommunale barnehager, samt flertallet av de andre private.