Årsplan 2018-19

Årsplan for barnehageåret 2018-19 ble vedtatt i Samarbeidsutvalget 25.09.18. Denne kan du lese her:

Årsplan 2018-19

Det er utarbeidet temaplan for aktivitetsinnholdet som hører til årsplanen og den finner du blant annet her:

Temaplan 2018-19

Mye spennende som skal skje i løpet av året, vi gleder oss!