Endring i vedtekter §20 Foreldrebetaling

Hei 

Det ble på styremøter 10.04.19 gjort en mindre endring i barnehagevedtektene §20 som gjelder foreldrebetaling. Endringen medfører at foreldrebetalingen automatisk følger Stortingets maximalgrense for foreldrebetaling, uten at det må vedtas på styremøte.

Vedtektene finner dere her:

Vedtekter sist endret 10.04.19