SOMMERBARNEHAGEN ER I GANG!!!

I uke 26 har vi hatt tema "instekter og småkryp". I Mjughaugskogen har vi hatt fellessamlinger med temaet, satt ut insektsfeller, leitet etter småkryp under steiner, lest bøker, tegnet insekter og småkryp og sunget mange småkryp-sanger! Hurra for sommerbarnehage og hurra for alle i Mjughaugskogen som alltid viser stort engasjement!