Oppdatert info om karantene vedr. Koronasmitte

Folkehelseinstituttet har kommet med oppdatert informasjon om Koronaviruset og anbefalinger ift karantene for personer som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning.

Vedlagt finner du informasjon fra Stavanger Kommune vedrørende karantene for personer som har oppholdt seg i områder med vedvarende smittespredning. 

Korona per 08.03 kl. 16.30

Vi oppfordrer alle til å holde seg informert på Folkehelsinstituttets nettsider: www.fhi.no.

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/omrader-med-vedvarende-spredning-av-koronaviruset-coronaviruset/