Om barnehagebarn og karantene

Det er for tiden noe økning av korona-smitte i samfunnet. Dersom du har fått beskjed om at barnet ditt må være i karantene, har du gjerne flere ting du lurer på. Noen foreldre kan oppleve situasjonen som stressende og her er litt mer informasjon

Folkehelseinstituttets råd til de som skal være i karantene finner du her: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/#raad-til-de-som-skal-vaere-i-karantene

Stavanger Kommune skriver følgende: Barn kan ha ulike reaksjoner på å være i hjemmekarantene eller i isolasjon. Noen barn kan bli triste, engstelige, redde, sinte eller irriterte, mens andre ikke har noen vonde følelser knyttet til å være i karantene. Noen barn får vondt i magen, hodet eller deler av kroppen, og foreldre kan lure på om barnet er sykt. Noen barn er redde for at foreldre eller søsken er syke. Alle disse følelsene er vanlige, og for de aller fleste vil disse reaksjoenen gå over. Det kan likevel være utfordrende for hele familien når hverdagen endrer seg på denne måten. 

For mer informasjon om hvordan du kan snakke med barna og hvor du kan søke om hjelp, finner du her: https://www.nkvts.no/aktuelt/stressreduserende-tiltak-ved-karantene-og-isolasjon/

Dersom dere skal i karantene, vil vi i barnehagen ta kontakt med dere i løpet av perioden for å høre hvordan det går med barnet og for å ivareta en god relasjon og skape forutsigbarhet i karantenetiden. Hvordan kontakten opprettholdes gjennom perioden, avtaler vi med den enkelte.