Ja til likebehandling av barn i barnehagene!

Det foreslås store kutt i tilskuddene til de private barnehagene, og dere som foreldre oppfordres til å engasjere dere for at barn i private barnehager skal like vilkår som de kommunale barnehagene.

Hei, 

Vi oppfordrer alle til å se denne filmsnutten om hvordan de private og kommunale barnehagene forskjellsbehandles. Flott om dere sprer budskapet på sosiale medier og er med på å påvirke politikerne til å reversere kutt og unngå at nye kutt vedtas før det er gjort en helhetlig vurdering av sektoren.

https://youtu.be/CkN4CJsBsXY