Foreldreundersøkelsen 2020

Foreldreundersøkelsen ble gjennomført av Udir i perioden nov-des 2020 og resultatene er klare på barnehage- og kommunenivå.

Tusen takk til alle som svarte på foreldreundersøkelsen! Resultatene er jevnt over veldig gode, og vi gleder oss over at de aller fleste foreldre er godt fornøyde med tilbudet som gis. Det har vært en spesielt krevende periode for alle som jobber i barnehagesektoren, men vi jobber kontinuerlig for at tilbudet som gis er av best mulig kvalitet. 

I linken kan dere se resultatene for Mjughaugskogen Barnehage, sammenlignet med gjennomsnittet i alle kommunens barnehager. 

Foreldreundersøkelsen 2020