Nyttig nettilbud: Foreldre spør -fagfolk svarer

Å være forelder byr på mange gleder. I foreldrerollen vil det likevel for de fleste oppstå situasjoner som du føler usikkerhet om hvordan du skal håndtere. Stavanger kommune har sammen med Foreldrehverdag/Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet laget denne spørretjenesten. Hensikten er å tilby foreldre en mulighet for å stille spørsmål om vanlige og uvanlige ting i en families hverdag. Det er fagpersoner som svarer på spørsmålene og du kan selv velge om du vil at svaret skal publiseres så andre kan se det. Alle som stiller spørsmål, gjør dette anonymt.

Nettside: Foreldrespør.no