Ny søknadsportal for opptak til barnehagene

Informasjon fra Stavanger Kommune vedrørende søknad om barnehageplass

Ny løsning for barnehagesøknad fra 1.juni

 

Stavanger kommune skal ta i bruk Vigilo som nytt oppvekstadministrativt system. Fra 1.juni vil alle barnehager i kommunen bruke Vigilo til å administrere opptak.

 

Fra 1. juni 2023 skal alle søknader om barnehageplass sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger/

 

Alle eksisterende søknader blir automatisk overført til Vigilo. Du som har en gjeldende søknad i dagens søkeportal, skal dermed ikke å søke på ny i Vigilo. Merk at det kan ta opptil en uke før du kan se søknaden din i det nye systemet. Fra mandag 12. juni kan du logge deg inn i Vigilo for å kontrollere at søknaden din er på plass.

 

Dersom du har en eksisterende barnehageplass, kan du fra 1. juni kan søke om lavere pris på foreldrebetaling for barnehageåret 2023-2024. Søknad sendes fra Vigilo: https://vigilo.no/stavanger/