Endret åpningstid fra 5.februar

Barnehagen reduserer åpningstiden f.o.m 05.02.24 for å øke bemanningstettheten

Det er besluttet å redusere åningstiden med 15 minutter daglig, for å øke bemanningstettheten noe. Dette vil komme barna i barnehagen tilgode og være med på å styrke kvaliteten. Vi flytter bemanningen over til tidspunkt hvor det er større behov. Samtidig har vi fremdeles god åpningstid, som møter de aller fleste familiers behov.

Er du ny søker til barnehageplass?

Her er våre barnehagevedtekter:

Barnehagevedtekter Mjughaugskogen Barnehage 2023 vedtatt endring 20.11.23