Konferanse for barnehageforeldre

"Gode barnehager for alle barn?"

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) arrangerer konferanse i Tromsø, Kristiansand og Bergen. Temaet er: -Mobbing i barnehagen  -Kvalitet i barnehagen for de minste.

Les mer her