SPRÅKSAMLINGER/ EVENTYRSAMLINGER

"Hei hurra, hurra , hurra! Vi to har det jammen bra!"

Det er de voksnes ansvar å skape et godt og stimulerende språkmiljø i barnehagen. Når barn skal lære nye ord og begreper er det mye lettere å lære når eventyr og fortellinger fortelles med konkreter som støtter innholdet i fortellingen. Her har Kristina (ped.leder på Maurtua) laget munnen til Jens, som Karius og Baktus har flyttet inn i. Vi opplever at barna elsker slike eventyrsamlinger, og etterhvert forteller de ofte historiene selv og gir videre inspirasjon til leken deres. Eventyrsamlinger er spennende og kjekt, gir tilhørighet og felles opplevelser, og ikke minst er det bra for språkutviklingen!