SØPPELPLUKKING I MJUGHAUGSKOGEN

....vi er opptatt av å ta vare på miljøet rundt oss........

I dag har Skrukketroll og Maurtua vært på tur sammen i skogen. I forbindelse med vårens tema "oss og naturen" er vi opptatt av å bruke og ta vare på nærmiljøet vårt. Vi er veldig glad i skogen vår - og det er ekstra kjekt å ferdes og leke her når den er fri for søppel!

Det ligger ute flere bilder her på hjemmesiden som kun er synlige for foreldre på Skrukketroll og Maurtua 

Ha nok en flott vinterdag!!!