Uteområdet vårt

Uteområdet vårt er allsidig og legger tilrette for fysisk aktivitet og innbyr til lek. I tillegg har vi godt område på baksiden, med skogen som nærmeste nabo.