Foreldreundersøkelsen 2022

Resultatene av foreldreundersøkelsen fra desember 2022, er nå publisert. Det er gledelig at foreldrene i Mjughaugskogen Barnehage er så godt fornøyde med barnehagen og tilbudet barna får hos oss. Vi bruker resultatene i arbeidet med stadig å videreutvikle barnehagen.

Foreldreundersøkelsen 2022:

Resultatene for Mjughaugskogen Barnehage, og gjennomsnittet for Stavanger Kommune, se vedlegg.

Foreldreundersøkelsen 2022