Inspirasjon fra FUB

Plakater/info fra Foreldreutvalget for barnehage (FUB), til inspirasjon i barnehagehverdagen og i dialogen mellom foreldre og personalet